ਤਾਕਤ

ਤਾਕਤ

ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਰਡੀਓ

ਕਾਰਡੀਓ

ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਰਡੀਓ ਜ਼ੋਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ

ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ

ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ, ਟੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ, ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਦ

ਸੰਦ

ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਟਨੈਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਆਰਾਮ, ਫਿਟਨੈਸ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।